All Forms

اطلاعیه

به اطلاع آنعده از هموطنان ما که به منظور تثبیت هویت به سفارت کبرای جمهوری اسلامی افغانستان در برلین مراجعه می‌کنند، رسانیده می‌شود که پس از این تثبیت هویت صرف با گرفتن وقت ملاقات از طریق وبسایت سفارت و یا ایمیل آدرس ذیل

identity@botschaft-afghanistan.de

ممکن می‌باشد

بنابراین از مراجعین محترم صمیمانه تقاضا به‌ عمل می‌آید تا قبل از مراجعه به سفارت، وقت ملاقات (ترمین) اخذ نموده و در روز معین به سفارت مراجعه نمایند

یادداشت: بعد از ساعت ۱ (13:00) بعد از ظهر اسناد تثبیت هویت پذیرفته نمی‌شود

سفارت کبرای جمهوری اسلامی افغانستان – برلین

Top